Thủy Hử truyền kỳ: Thần nhân truyền thụ võ thuật, kỳ nữ Quỳnh Anh trong mộng học được tài nghệ