Tiến sĩ Fauci từng biên tập bài báo của nhóm được NIH tài trợ có liên kết với phòng thí nghiệm Vũ Hán