Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ cắt tài trợ cho phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc