Tin Việt Nam ngày 17/08: Hàn Quốc tiếp tục dừng nhận lao động từ Thanh Hóa; Nhật Bản chi hơn 100 triệu USD mua cổ phần Điện Gia Lai