Tin Việt Nam ngày 20/08: Giá dầu có thể tăng mạnh trong kỳ điều chỉnh tới; đề nghị Campuchia hỗ trợ điều tra vụ hơn 40 người trốn khỏi Casino