Tin Việt Nam sáng 03/10: Ghi nhận ca đậu mùa khỉ đầu tiên tại Sài Gòn; Nghệ An tan hoang sau cơn lũ ống lịch sử 20 năm