Tình hình dịch COVID đáng báo động: Hài cốt không được hỏa táng hết bị bỏ lại trên đường