Tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng gia tăng, 49 triệu người có nguy cơ đối mặt với nạn đói