TNS Manchin yêu cầu TT Biden xin lỗi công khai vì những bình luận ‘thái quá’ về ngành than