TNS Ron Johnson tiết lộ lý do tại sao ông sẽ tái tranh cử sau khi tuyên bố không tham gia