Tổ chức giám sát: Năm 2022, chính phủ Hoa Kỳ thanh toán sai hàng trăm tỷ USD cho người đã mất và những kẻ lừa đảo