Tòa Bạch Ốc bảo vệ TT Biden sau tuyên bố của ông về cuộc bầu cử giữa kỳ