TT Putin kỳ vọng sẽ đạt được nhiệm kỳ mới ở Điện Kremlin khi cuộc bầu cử kéo dài 3 ngày ở Nga bắt đầu

Kyiv và các đồng minh chỉ trích ‘cuộc bầu cử giả tạo’ khi ‘các vùng lãnh thổ mới’ của Moscow tham gia bỏ phiếu.