Tòa Bạch Ốc kiểm tra những rủi ro, lợi ích từ tiền điện tử của ngân hàng trung ương