Bê bối FTX ngày càng sâu sắc: Gian lận, quan hệ tình cảm, và sơ suất trong quy định