Tòa Bạch Ốc: Người nhập cư bất hợp pháp có thể nhận được khoản thanh toán của chính phủ