Tổng thống Biden nhận xét về việc loại bỏ các gói bảo hiểm ‘rác’