Tổng thống Sri Lanka ban bố tình trạng khẩn cấp giữa các cuộc biểu tình leo thang