Tổng thống Ukraine kêu gọi danh sách trừng phạt để ngăn chặn cuộc xâm lược của Nga