Toronto: Các học viên Pháp Luân Công kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện làm nên lịch sử ở Bắc Kinh