Trang viên Imig, San Diego: Ánh hào quang thời hậu chiến