‘Trên thực tế, họ là bia đỡ đạn’: Các tình nguyện viên Trung Quốc trên chiến trường Nga kêu cứu

‘Tôi đã liên lạc với người đứng đầu Đại sứ quán Trung Quốc tại Nga. Ông ấy nói đó là hành động cá nhân và phủ định lời [cầu xin] của tôi.’