Trí tuệ vĩnh hằng: Thời đại của ‘Giải trí đến chết’