Trừng phạt thương mại dầu mỏ của Trung Quốc, ngăn chặn xuất cảng dầu bất hợp pháp