Trung Quốc: Biểu tình nổ ra khắp cả nước trong bối cảnh chính quyền mở rộng các đợt phong tỏa do COVID