Trung Quốc: Bùng phát dịch bệnh ở nhiều tỉnh thành, Bắc Kinh hạn chế người vào thành phố