Trung Quốc: Công an trấn áp các bậc cha mẹ biểu tình phản đối bạo lực học đường