Trung Quốc công bố quan hệ đối tác chiến lược với chính phủ Palestine