Trung Quốc gia hạn cam kết trợ giúp khu vực tư nhân khi đầu tư tư nhân giảm xuống mức thấp nhất trong 11 năm