Trung Quốc: Xuất nhập cảng giảm trong 2 tháng đầu năm, xuất cảng trong lĩnh vực sản xuất giảm trên diện rộng