Trung tướng đã về hưu: Chính sách DEI tại Học viện Không quân Hoa Kỳ gây hại cho sự phát triển của học viên