Trung y cho rằng có thể chung sống hòa bình với bệnh ung thư