Truyền kỳ về Tướng Washington (P.13): Trận chiến Assunpink Creek