Truyền kỳ về Tướng Washington (P.16): Ba chàng trai trẻ