Truyền kỳ về Tướng Washington (P.22): Cầu nguyện một mình trong tuyết