Truyện ngụ ngôn Aesop: Tiêu diệt mầm mống của cái ác, hoặc để nó lớn và hủy hoại bạn