Truyền thông Trung Quốc: Việc khử đồng dollar hóa cải thiện vị thế quốc tế của đồng nhân dân tệ