Truyện trinh thám hiện đại: Ai đã chấp bút bài diễn văn thời Brezhnev cho Tổng thống Biden vậy?