TT Biden công bố cải tổ vấn đề tị nạn khi ngày càng nhiều chỉ trích về chính sách biên giới

Theo Bộ An ninh Nội địa, quy định mới sẽ “nhanh chóng loại ra những cá nhân gây ra mối đe dọa cho Hoa Kỳ.”