TT Biden công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 3 tỷ USD cho Ukraine