TT Biden kêu gọi các ủy viên hội đồng thành phố Los Angeles từ chức vì vụ rò rỉ đoạn băng ghi âm