TT Biden kêu gọi người Mỹ đoàn kết trong bài diễn văn tại Bữa sáng Cầu nguyện Toàn quốc