TT Biden: Người lái xe ở Hoa Kỳ sẽ phải trả nhiều tiền xăng hơn cho đến khi cuộc chiến Nga-Ukraine kết thúc