Trữ lượng dầu dự phòng giảm xuống 25 ngày khi ông Biden tung thêm dầu thô ra thị trường