TT Biden xuất thêm 10 triệu thùng dầu sau khi OPEC cắt giảm sản lượng