TT El Salvador chỉ trích: Vụ truy tố cựu TT Trump làm suy yếu chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ