TT Macron tìm cách buộc nền tảng mạng xã hội chịu trách nhiệm về phát ngôn thù hận