Tướng Robert Spalding: Mỹ cần yêu cầu đồng minh tách rời khỏi Trung Quốc