Úc: 1,000 cảnh sát sẵn sàng cho các cuộc biểu tình chống lại các lệnh phong tỏa ở Sydney