Úc sẽ cần 100 tỷ USD mỗi năm và 1 triệu người lao động để đạt được mục tiêu phát thải bằng không